+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 11 січня 2023

Коджебаш Анастасія Вадимівна

АНКЕТА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ) III РІВНЯ

Прізвище, імя та по-батькові

Коджебаш Анастасія Вадимівна

Освіта

Уманський національний університет садівництва. Спеціальність – «206 – Садово-паркове господарство». Диплом про освіту ЕР №47805928

Науковий керівник

Шлапак Володимир Петрович, доктор  сільськогосподарських наук, професор

Аспірантура

Спеціальність «206 – Садово-паркове господарство», Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційної роботи:

«Оптимізація фітоценотичної струкури паркових насаджень ХХ століття в умовах Центрально-Придніпровської височинної області»

 

Список наукових праць

 1. Шлапак В. П., Коджебаш А. В., Козаченко І. В., Парубок М. І., Масловата С. А. Оцінювання сучасного стану парку села Іванівка Уманського району та проект його реконструкції. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 6. С. 47–51.
 2. Коджебаш А. В. Особливості сучасної структури насаджень парку села Піківець. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 10. С. 32–35.
 3. Шлапак В.П., Парубок М.І., Масловата С.А., Коджебаш А.В. Рослинність дендрологічного парку «Дружба» ДП «Уманське лісове господарство». Вісник УНУС, 2019 №1, С. 82-88
 4. Коджебаш А. В. Пропозиції щодо реконструкції парку села Піківець Уманського району. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 7. С. 38–41.
 5. Коджебаш А. В. Огляд парків ХХ століття в Центрально-Придніпровській височинній області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства» [Умань, 14 грудня 2016 р.] // А. В. Коджебаш, В. П. Шлапак. – Умань, 2016. – С. 115-117
 6. Коджебаш А. В. Пропозиції щодо реконструкції парку с. Шевченкове Звенигородського району / Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сcontribution of young scientists on forestry, wood processing technologies and horticulture» [Київ, 11-12 травня 2017 р.] // А. В. Коджебаш. – Київ, 2017. – С. 50-51
 7. Коджебаш А. В. Взаємозв’язок довкілля та паркових насаджень / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства» [Умань, 1-2 червня 2017 р.] // А. В. Коджебаш. – Умань : Видавець «Сочнівський М. М., 2017. – С. 115-117
 8.  Коджебаш А. В. Способи використання червонокнижних рослин у парках / Матеріали ІІ (ХІІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених [Львів, 11-13 жовтня, 2017 р.] // А. В. Коджебаш. – Львів: Простір М, 2017 – С. 42-43.
 9. Kodzhebash A.V. Green planting park’s of vilage Ivanivka // Proceedings of X International scientific conference “Scientific thought transformation”. Morrisville, Lulu Press., 2017. Р. 34-38
 10. Коджебаш А. В. Використання декоративних форм рослин в озеленені парків / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Присвячена 20-річчю відновлення підготовки фахівців лісового господарства, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14-16 лютого 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 90-91.
 11.  Коджебаш А. В. Розподіл деревних рослин парку с. Іванівка Уманського району до екологічних умов / А. В. Коджебаш // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, збереженні та охороні рослинного світу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-25 квітня 2018 р.) – Київ : Видавництво Ліра-К , 2018. – С. 48
 12. Коджебаш А. В., Коджебаш А. П. Сучасний стан парку с. Піківець Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 17-18 травня 2018 р.]. – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 65-67.
 13. Коджебаш А.В. Визначення видового різноманіття рослинних угрупувань на прикладі парку с. Іванівка Уманського району. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 18 квіт. 2018 р.) / А.В. Коджебаш Умань, 2018. – С. 42-45.
 14. Марно-Куца О. Ю., Коджебаш А. В. Проект реконструкції лісового кордону в «Білогрудівському лісі» під навчальну програму кафедри лісового господарства. Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства, присвячена  професору Миколі Івановичу Сусу доктору сільськогосподарських наук, випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Умань, 23-24 травня 2018 р.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 205-207
 15. Коджебаш А. В. Історія створення та сучасний стан дендрологічного парку в м. Звенигородка Черкаської області: матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених,т15 – 16 травня 2018 року. – Київ: «Основа», 2018. – С. 170 – 171.
 16. Коджебаш А. В. Особливості сучасної структури насаджень парку села Піківець. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 10. С. 32–35.
 17. Коджебаш А.В., Коджебаш А.П. Історія та сучасність парку села Ладижинка Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. Четверті Анненковські читання (3-4 жовтня 2019 року). Відп. ред. О. О. Непочатенко. Умань : ВПЦ «Візаві». 2019. Ч. 1. 187 с. С. 124–126

 

Останні новини

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 205 - Лісове господарствоЧитати повністю

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 205 - Лісове господарство

27 та 28 червня 2023 р. на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва відбувся захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр освітньо-професійної програми «Лісове господарство» спеціальності 205 - Лісове господарство.

Читати повністю

Захист звітів здобувачів наукового ступеня "Доктор філософії"Читати повністю

Захист звітів здобувачів наукового ступеня "Доктор філософії"

22 червня 2023 року на кафедрі лісового господарства відбувся захист здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії», спеціальність 205 - Лісове господарство.

Читати повністю

Практичне заняття з дисципліни ДендрологіяЧитати повністю

Практичне заняття з дисципліни Дендрологія

Викладач-стажист Анастасія Коджебаш провела практичне заняття для студентів 21-сп та 21-лг групи просто неба. Метою даного заняття було закріпити знання отримані на попередніх парах та вивчити нові види.

Читати повністю

УЧАСТЬ КАФЕДРИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАХОДІ, ПРИУРОЧЕНОМУ ДО ДНЯ НАУКИЧитати повністю

УЧАСТЬ КАФЕДРИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАХОДІ, ПРИУРОЧЕНОМУ ДО ДНЯ НАУКИ

В Уманському національному університеті садівництва відбулись заходи приурочені до професійного свята науковців України – Дня науки. Науково-педагогічні працівники кафедри лісового господарства не залишились осторонь цієї події та мали змогу презентувати свої наукові доробки.

Читати повністю

Всі новини