+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 27 січня 2021

Черниш Віталій Іванович

АНКЕТА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ) III РІВНЯ

Прізвище, ім’я та по-батькові

Черниш Віталій Іванович

Освіта

Уманський національний університет садівництва. Спеціальність – «183 – Технології захисту навколишнього середовища».

Диплом про освіту М18 №064503

Науковий керівник

Шлапак Володимир Петрович, доктор  сільськогосподарських наук, професор

Науковий керівник

Кисельов Юрій Олександрович, доктор  географічних наук, професор

Аспірантура

Спеціальність «205 – Лісове господарство», Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційної роботи:

«Синантропізація рослинності приміських лісів Центрально-Придніпровської височинної області»

 

Статті

 1. Кисельов Ю. О., Суханова І. П., Парахненко В. Г., Швець Я. А., Черниш В. І. «Географічні аспекти досліджень адвентивної флори України». УНУС, м. Умань, Україна, ORCID 0000-0003-3447-5306.
 2. Шлапак В. П., Сонько С. П., Кисельов Ю. О., Швець Я. А., Черниш В. І. «Геоботанічні особливості екотонізації природних ландшафтів». Науковий вісник НЛТУ – Львів, 2019. Т. 29, №7. С. 76-79.
 3. Кисельов Ю. О., Суханова І. П., Парахненко В. Г., Швець Я. А., Черниш В. І. «Адвентивна флора України: географічні особливості поширення». Науковий вісник НЛТУ – Львів, 2020. Т. 30, №1. С. 9-13.

Тези

 1. Черниш В. І. «Поширення Галінсоги дрібноквіткової як інвазивного виду України» Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, 20 жовтня 2018 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2018. – С. 79-81.
 2. Черниш В. І. «Кропива дводомна як індикатор свіжих дібров Центрально-Придніпровської височинної області»: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року.) / Відп. ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. - Ч.1. - С.154-156.
 3. Черниш В. І., Шлапак В. П. «Морфологічні особливості, поширення та шкодочинність амброзія полинолистої на території України»: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 68-69.
 4. Черниш В. І. «Клімат як чинник поширення адвентивної флори» XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. С. 468-469.
 5. Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Суспільно-географічні чинники поширення адвентивної флори в Україні»: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф. (м. Умань, 27 квітня 2020 р.). Умань, 2020. С. 61-62.
 6. Черниш В. І. «Повитиця польова: поширення, шкодочинність та способи захисту на території України»: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2020 року.) / Редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань. ВРЦ «Візаві», 2020. С.109-111.
 7. Шлапак В. П., Кисельов Ю. О., Сонько С. П., Зворська Н В., Черниш В. І. «Мікроекотони у складі лісових ландшафтів лісостепу України»: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (Кременчук, Одеса, 17-20 вересня 2020 р.). Кременчук: 2020. С. 208-212.
 8. Шлапак В. П., Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Лікувальні властивості чистотіла звичайного»: матер. наук.-практ. Інтернет-конф. (25 листопада 2020 р.). Умань: Уманський НУС 2020. С. 82-84.

Останні новини

Підготовка території кафедри до нового навчального рокуЧитати повністю

Підготовка території кафедри до нового навчального року

Напередодні першого вересня, кафедра лісового господарства провела прибирання закріпленої території. До заходу були залучені усі науково-педагогічні працівники.

Читати повністю

Всі новини