+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 15 жовтня 2020

Захист дипломних робіт

     Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв'язання) сучасних проблем (задач) наукового або(та) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти. Дипломне проектування в Уманському національному універстеті садівництва здійснюється на основі Положення про дипломне проектування.

Останні новини

Всі новини