+38 (04744) 3-43-79
Меню

Шлапак Володимир Петрович

Шлапак Володимир Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: Академік Лісівничої академії наук України
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Дата народження: 09.07.1952 р.

Освіта: 

У 1975 р. закінчив  Українську сільськогосподарську академію Ордена Трудового Червоного прапора (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України) за спеціальністю "Лісове господарство" та отримав кваліфікацію "Інженер лісового господарства" (А-Н№001491 від 23 квітня 1975 р.)

У 1990 році присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (СХ №013160 від 01 серпня 1990 р.)

У 1997 році присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 - Лісові культури та фітомеліорація (ДН 003677). Тема дисертації:  "Пристипові бори України та лісовідновлення в них"

У 2006 році присвоєно вчене звання професора кафедри лісового господарства (№004165)

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (СС00493706/003602-17)

Останнє підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ неперервної освіти і туризму. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/017517-22. Тема: "Формуванння ппрофесійних компетентнеостей спеціальності доктор філософії" 11.11.2022 р. 2 ЄКТС (60 год.)

Діяльність: 

1975–1976 рр. — помічник лісничого Потаського лісництва Уманського ДЛГ

1976–1978 рр. — помічник лісничого Черкаського спецлісництва Черкаського ДЛГ

1978–1982 рр. — лісничий Капітанівського лісництва Камянського ДЛГ

1982–1984 рр. — головний інженер Звенигородського ДЛГ

1984–1988 рр.—  лісничий Тясминського лісництва Черкаського ДЛГ

1988–1999 рр. — директор Смілянського ДЛГ

1999–2007 рр.  заступник директора з наукової роботи Національного дендрологічного парку "Софіївка" — НДІ НАН України, за сумісництвом  з 2000 р. професор кафедри екології, декоративного садівництва та лісівництва Уманського НУС

20072008 рр. — за сумісництвом завідувач кафедри екології, декоративного садівництва та лісівництва Уманського НУС

2008–2012 рр. — головний науковий співробітник відділу дендрології, інтродукції, паркобудівництва та екології рослин Національного дендрологічного парку "Софіївка" — НДІ НАН України, за сумісництвом  професор кафедри екології, декоративного садівництва та лісівництва Уманського НУС

З 2012 р.  — завідувач кафедри лісового господарства Уманського НУС

Під керівництвом В.П. Шлапака захищено 14 кандидатських дисертацій зі спеціальності 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація (6 кандидатів біологічних наук і 8 кандидатів сільськогосподарських наук) та 1 дисертація освітнього ступеня "Доктор філософії" зі спеціальності 205- Лісове господарство. Також була захищена 1 докторська дисертація, де Шлапак В.П. виступав у якості наукового консультанта.

Опублікував 375 наукових праць

Навчальні посібники: Шлапак В.П., Адаменко С.А., Козаченко І.В., Курка С.С. Екологія лісів, навч. посіб. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2019. - 222 с.

Напрямок наукового дослідження: вивчення еколого-біологічних особливостей інтродукованих у Правобережному Лісостепу України деревних, кущових і трав’яних рослин та використання їх у культурі