+38 (04744) 3-43-79
Меню

Мамчур Валентина Василівна

Мамчур Валентина Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: старший викладач
Посада: заступник декана факультету лісового і садово-паркового господарства з виховної роботи
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Дата народження: 10.11.1968 р.

Освіта:

У 1984 р. закінчила Уманське педагогічне училище ім Т.Г. Шевченка на факультет дошкільного виховання та отримала кваліфікацію спеціаліста за спеціальність «Дошкільне виховання».  

З 2008 по 2014 рр. навчалася в УНУС і отримала диплом з відзнакою і повну вищу освіту за спеціальністю « Садово-паркове господарство» та здобула кваліфікацію магістра садово-паркового господарства (ЕР № 46058340).

В 2018 році захистила  дисертацію за темою: "Комплексне оцінювання успішності інтродукції Айланта найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України" та отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (ДК № 051076).

Діяльність:

2009-2012 рр. - лаборант кафедри лісового господарства

2014-2017 рр. - аспірантура Уманського НУС 

З 2017 року - викладач кафедри лісового господарства

Дисципліни, які викладає:

  1. Вступ до фаху
  2. Недеревні ресурси лісу
  3. Природно-заповідна справа
  4. Лісове ділочинство

Опубліковано 10 наукових праць

Аналіз освітньої і професійної діяльності

Наукові публікації

Самоаналіз за 2017-2021 роки