+38 (04744) 3-43-79
Меню

Козаченко Ірина Володимирівна

Козаченко Ірина Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана з методичної роботи факультету лісового і садово-паркового господарства
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Дата народження: 02.04.1979 р.

Освіта:

У 2002 р. з відзнакою закінчила природничий факультет Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г.Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (ЕР №21078336).

У 2015 році отримала диплом ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності 7.09010301 «Лісове господарство» та отримала кваліфікацію спеціаліст лісового господарства (№ 012597).

У 2009 році отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності плодівництво (ДК №051433).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри лісового господарства (№031486).

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (СПК 00493712/0000648-17).

У 2018 році підвищила кваліфікацію в деканів аграрних закладів вищої освіти в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (СС 004937006/007784-18).

Діяльність:

2002 – 2005 рр. – аспірантура УДАУ

2006 – 2010 рр. – старший викладач

З 2010 р. – 2011 рр. – доцент

З 2011 року і по сьогоднішній день –  заступник  декана з навчально-методичної роботи денної і заочної форм навчання факультету лісового і садово-паркового господарства.

Тема наукових досліджень – «Експлуатаційні та біотехнічні заходи в мисливському господарстві в Правоборежній Україні»

Викладає навчальні дисципліни:  

  1. Рекреаційне лісівництво
  2. Біологія лісових птахів і звірів

Навчальні посібники: Шлапак В.П., Адаменко С.А., Козаченко І.В., Курка С.С. Екологія лісів, навч. посіб. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2019. - 222 с.

Аналіз освітньої та професійної кваліфікації

Наукові публікації

Самоаналіз за 2020 рік

Scopus ID 57203860680