+38 (04744) 3-43-79
Меню

Коджебаш Анастасія Вадимівна

Коджебаш Анастасія Вадимівна Посада: викладач-стажист
Контактний телефон: (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

 

Освіта

Уманський національний університет садівництва. Спеціальність – «206 – Садово-паркове господарство». Диплом про освіту ЕР №47805928

Науковий керівник

Шлапак Володимир Петрович, доктор  сільськогосподарських наук, професор

Аспірантура

Спеціальність «206 – Садово-паркове господарство», Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційної роботи:

«Оптимізація фітоценотичної струкури паркових насаджень ХХ століття в умовах Центрально-Придніпровської височинної області»

 

Список наукових праць

 1. Шлапак В. П., Коджебаш А. В., Козаченко І. В., Парубок М. І., Масловата С. А. Оцінювання сучасного стану парку села Іванівка Уманського району та проект його реконструкції. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 6. С. 47–51.
 2. Коджебаш А. В. Особливості сучасної структури насаджень парку села Піківець. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 10. С. 32–35.
 3. Шлапак В.П., Парубок М.І., Масловата С.А., Коджебаш А.В. Рослинність дендрологічного парку «Дружба» ДП «Уманське лісове господарство». Вісник УНУС, 2019 №1, С. 82-88
 4. Коджебаш А. В. Пропозиції щодо реконструкції парку села Піківець Уманського району. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 7. С. 38–41.
 5. Коджебаш А. В. Огляд парків ХХ століття в Центрально-Придніпровській височинній області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства» [Умань, 14 грудня 2016 р.] // А. В. Коджебаш, В. П. Шлапак. – Умань, 2016. – С. 115-117
 6. Коджебаш А. В. Пропозиції щодо реконструкції парку с. Шевченкове Звенигородського району / Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сcontribution of young scientists on forestry, wood processing technologies and horticulture» [Київ, 11-12 травня 2017 р.] // А. В. Коджебаш. – Київ, 2017. – С. 50-51
 7. Коджебаш А. В. Взаємозв’язок довкілля та паркових насаджень / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства» [Умань, 1-2 червня 2017 р.] // А. В. Коджебаш. – Умань : Видавець «Сочнівський М. М., 2017. – С. 115-117
 8.  Коджебаш А. В. Способи використання червонокнижних рослин у парках / Матеріали ІІ (ХІІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених [Львів, 11-13 жовтня, 2017 р.] // А. В. Коджебаш. – Львів: Простір М, 2017 – С. 42-43.
 9. Kodzhebash A.V. Green planting park’s of vilage Ivanivka // Proceedings of X International scientific conference “Scientific thought transformation”. Morrisville, Lulu Press., 2017. Р. 34-38
 10. Коджебаш А. В. Використання декоративних форм рослин в озеленені парків / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Присвячена 20-річчю відновлення підготовки фахівців лісового господарства, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 14-16 лютого 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 90-91.
 11.  Коджебаш А. В. Розподіл деревних рослин парку с. Іванівка Уманського району до екологічних умов / А. В. Коджебаш // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, збереженні та охороні рослинного світу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-25 квітня 2018 р.) – Київ : Видавництво Ліра-К , 2018. – С. 48
 12. Коджебаш А. В., Коджебаш А. П. Сучасний стан парку с. Піківець Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 17-18 травня 2018 р.]. – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 65-67.
 13. Коджебаш А.В. Визначення видового різноманіття рослинних угрупувань на прикладі парку с. Іванівка Уманського району. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва : матер. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 18 квіт. 2018 р.) / А.В. Коджебаш Умань, 2018. – С. 42-45.
 14. Марно-Куца О. Ю., Коджебаш А. В. Проект реконструкції лісового кордону в «Білогрудівському лісі» під навчальну програму кафедри лісового господарства. Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства, присвячена  професору Миколі Івановичу Сусу доктору сільськогосподарських наук, випускнику Уманського училища землеробства і садівництва (1901 р.), видатному вченому в галузі лісомеліорації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Умань, 23-24 травня 2018 р.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 205-207
 15. Коджебаш А. В. Історія створення та сучасний стан дендрологічного парку в м. Звенигородка Черкаської області: матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених,т15 – 16 травня 2018 року. – Київ: «Основа», 2018. – С. 170 – 171.
 16. Коджебаш А. В. Особливості сучасної структури насаджень парку села Піківець. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 10. С. 32–35.
 17. Коджебаш А.В., Коджебаш А.П. Історія та сучасність парку села Ладижинка Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. Четверті Анненковські читання (3-4 жовтня 2019 року). Відп. ред. О. О. Непочатенко. Умань : ВПЦ «Візаві». 2019. Ч. 1. 187 с. С. 124–126