+38 (04744) 3-43-79
Меню

Іващенко Ірина Євгеніївна

Іващенко Ірина Євгеніївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Дата народження: 06.05.1987 р.

Освіта:

У 2009 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Садово-паркове господарство і ландшафтна архітектура» та отримала кваліфікацію інженера-дослідника лісового і садово-паркового господарства (серія і номер диплому: КВ № 37543187).

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (серія і номер диплому: ДК № 032216).

Підвищення кваліфікації:

Інститут післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету, з 10 вересня 2018 р. по 21 вересня 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/ 0000936-18. Освітня програма: методологія викладання дисциплін "Лісове насінництво" та "Недеревні ресурси лісу" для здобувачів вищої освіти навчальних закладів ІІІ-ІІ рівнів акредитації.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 26-30 березня 2018 р. та 11-12 грудня 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/ 007781-18 деканів аграрних закладів вищої освіти.

Освітня програма: вимоги та методика розроблення. Акредитація освітніх програм. Ліцензування освітньої діяльності. Інтеграційні процеси в аграрній освіті. Напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

Діяльність:

2010 р. - старший майстер лісу Собківського лісництва Уманського ДЛГ

2010 р. - старший лаборант кафедри загальної екології, педагогіки та психології в Черкаському державному технологічному університеті

2011 р. - переведена на посаду провідного спеціаліста з ландшафтного дизайну архітектурно-конструкторського центру ЧДТУ

2011 - 2014 рр. - аспірантура Уманського НУС

 2015 - 2016 рр. - викладач кафедри лісового господарства Уманського НУС

 2016 - 2017 рр. - старший викладач кафедри лісового господарства Уманського НУС

З 2017 р. - доцент кафедри лісового господарства Уманського НУС

Опублікувала 27 наукових праць

Тема наукових досліджень – «Thuja plicata Donn ex D. Don та її декоративні форми в Правобережному Лісостепу України (біологія, екологія, розмноження, використання)»

Викладає навчальні дисципліни: 

  1. Дендрологія
  2. Лісове насінництво
  3. Лісівництво
  4. Лісомисливське господарство

Аналіз освітньої і професійної діяльності

Наукові публікації

Наукові публікації 2019

Самоаналіз за 2020 рік

Scopus ID 57211783915