+38 (04744) 3-43-79
Меню

Іщук Галина Петрівна

Іщук Галина Петрівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана факультету з організаційної роботи
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Дата народження: 12.12.1982 р.

Освіта:

В 2005 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і географія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології (ЕР №28026242).

У 2009 році отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності лісові культури та фітомеліорація (ДК №057059).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри лісового господарства (№043865).

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (СС 00493706/003582-17).

Діяльність:

2005 - 2008 рр. аспірантура УДАУ

2008 - 2014 рр  - викладач

З 2014 р. - доцент

Опублікувала 60 наукових праць, з них 48 наукового та 12 навчально-методичного характеру, в т.ч. 12 публікацій у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Тема наукових досліджень - «Біоекологічні особливості Північноамериканських видів роду Juglans L. та перспективи їх використання у Правобережному Лісостепу України»

Викладає навчальні дисципліни: 

  1. Лісова меліорація
  2. Лісопаркове господарство
  3. Біометрія
  4. Фітомеліорація
  5. Еколого-орієнтоване ведення лісового господарства

Аналіз освітньої і професійної діяльності

Список наукових праць

Самоаналіз за 2017-2021 роки

Scopus ID 57203975909

ORCID ID0000–0002–4969–0933