+38 (04744) 3-43-79
Меню

Черниш Віталій Іванович

Черниш Віталій Іванович Посада: викладач-стажист
Контактний телефон: (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Освіта

Уманський національний університет садівництва. Спеціальність – «183 – Технології захисту навколишнього середовища».

Диплом про освіту М18 №064503

Науковий керівник

Шлапак Володимир Петрович, доктор  сільськогосподарських наук, професор

Науковий керівник

Кисельов Юрій Олександрович, доктор  географічних наук, професор

Аспірантура

Спеціальність «205 – Лісове господарство», Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційної роботи:

«Синантропізація рослинності приміських лісів Центрально-Придніпровської височинної області»

 

Статті

 1. 1. Шлапак В. П., Сонько С. П., Кисельов Ю. О., Швець Я. А., Черниш В. І. «Геоботанічні особливості екотонізації природних ландшафтів». Науковий вісник НЛТУ – Львів, 2019. Т. 29, №7. С. 76-79.

  2. Кисельов Ю. О., Суханова І. П., Парахненко В. Г., Швець Я. А., Черниш В. І. «Адвентивна флора України: географічні особливості поширення». Науковий вісник НЛТУ – Львів, 2020. Т. 30, №1. С. 9-13.

  3. Черниш В. І. Дослідження адвентивної флори України: предмет, мета, завдання, практичне значення. Scientific World Journal, № 6, Грудень 2020. С. 37-38.

  4. Кисельов Ю. О., Шлапак В. П., Парахненко В. Г., Черниш В. І. Дослідженість проблеми адвентизації флори в Україні та світі. Scientific World Journal, вип. 7, ч.3. Березень 2021. С. 99-104.

  5. Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Особливості інвазійної флори Центрально-Придніпровської височинної області». Науковий вісник НЛТУ – Львів, 2022. Т. 32, №2. С. 27-32.

Тези

 1. 1. Черниш В. І. «Поширення Галінсоги дрібноквіткової як інвазивного виду України» Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, 20 жовтня 2018 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2018. – С. 79-81.

  2. Черниш В. І. «Кропива дводомна як індикатор свіжих дібров Центрально-Придніпровської височинної області»: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (3-4 жовтня 2019 року.) / Відп. ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. - Ч.1. - С.154-156.

  3. Черниш В. І., Шлапак В. П. «Морфологічні особливості, поширення та шкодочинність амброзія полинолистої на території України»: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 6-8 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 68-69.

  4. Черниш В. І. «Клімат як чинник поширення адвентивної флори» XXІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. С. 468-469.

  5. Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Суспільно-географічні чинники поширення адвентивної флори в Україні»: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф. (м. Умань, 27 квітня 2020 р.). Умань, 2020. С. 61-62.

  6. Черниш В. І. «Повитиця польова: поширення, шкодочинність та способи захисту на території України»: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2020 року.) / Редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань. ВРЦ «Візаві», 2020. С.109-111.

  7. Шлапак В. П., Кисельов Ю. О., Сонько С. П., Зворська Н В., Черниш В. І. «Мікроекотони у складі лісових ландшафтів лісостепу України»: матер. Міжнар. наук-практ. конф. (Кременчук, Одеса, 17-20 вересня 2020 р.). Кременчук: 2020. С. 208-212.

  8. Шлапак В. П., Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Лікувальні властивості чистотіла звичайного»: матер. наук.-практ. Інтернет-конф. (25 листопада 2020 р.). Умань: Уманський НУС 2020. С. 82-84.

  9. Шлапак В. П., Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Корисні властивості цикорію дикого»: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (22 квітня 2021 р.). Умань: Уманський НУС 2021. С. 44-46.

  10. Черниш В. І., Кисельов Ю. О. «Корисний вплив зеленчука жовтого в умовах Центрально-Придніпровської височинної області»: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (25 листопада 2021 року.) / Редкол. О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С.60-61.

  11. Черниш В. І., Кисельов Ю. О. «Пшінка весняна (жовтець-пшінка) вирощування, посадка»: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф. (25 листопада 2021 року). Умань: Уманський НУС 2021. С. 69-70.

  12. Кисельов Ю. О., Черниш В. І. «Дослідженість проблеми синантропної флори як ландшафтного феномену»: матер. Міжнар. наук.-практ. Інтер.-конф. (м. Умань, 27 квітня 2022 р.). Умань, 2022. С. 11-13.

Аналіз освітньої і професійної діяльності