+38 (04744) 3-43-79
Меню

Баюра Олександр Михайлович

Баюра Олександр Михайлович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана факультету лісового і садово-паркового господарства з наукової роботи студентів
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-79
Email: forestry@udau.edu.ua

 

Дата народження: 03.02.1985 р.

Освіта:

У 2007 році з відзнакою закінчив Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Садово-паркове господарство» та отримав кваліфікацію спеціаліст садово-паркового господарства (диплом ЕР № 33121773).

У 2012 році отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (№010068).

У 2017 пройшов підвищення кваліфікації  в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (СС00493706/003572-17).

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри лісового господарства. Атестат  виданий на підставі рішення атестаційної колегії (Київ) 5 березня 2019 року  №002101

Діяльність:

2008 - 2012 рр. - аспірантура Уманського НУС

З 2012 р. - викладач

Тема наукових досліджень – «Ясен звичайний (Fraxinus excelsior l.) та його форми: біоекологія, розмноження і використання в Правобережному Лісостепу України»

Викладає навчальні дисципліни: 

  1. Лісова політика
  2. Регулювання продуктивності лісів
  3. Соціальне лісівництво
  4. Транспорт лісу
  5. Лісозаготівлі

 Наукові праці: 

Статті у збірниках наукових праць:

 

1. Баюра О.М. Вегетативне розмноження декоративних форм ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) методом щеплення / О.М. Баюра // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 23–28.

2. Баюра О.М. Посухостійкість ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) та його декоративних форм в умовах Правобережного Лісостепу України / О.М. Баюра // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 33–38.

3. Баюра О.М. Насичення дистильованою водою насіння ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) та його декоративних форм / О.М. Баюра // Науковий вісник Національного  лісотехнічного  університету  України :  збірник   науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 95–100.

4. Баюра О.М. Аналіз класифікаційних систем роду Fraxinus L. / О.М. Баюра, В.П. Шлапак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 59–64.

5. Баюра О.М. Розмноження ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) в культурі in vitro / О.М. Баюра, М.В. Небиков, В.Ф. Собченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 26–30.

6. Баюра О.М. Насіннєве розмноження Fraxinus exselsior L.) / О.М. Баюра // Науковий вісник Національного  лісотехнічного  університету  України :  актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6. – С. 108–111.

7. Шлапак В.П.  Ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) та його декоративні форми в Правобережному Лісостепу України / В. П. Шлапак, О. М. Баюра // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2014. - Вип. 12. - С. 86-90. 

 

Матеріали і тези конференцій:

 

1. Баюра О.М. Ареал поширення ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) / О.М. Баюра // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених [“Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки”], (Умань, 18–19 лютого
2010 р.). – Умань : Уманський НУС, 2010. – Ч. 1. – С. 143–144.

2. Баюра О.М. Створення колекційного фонду ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) у Національному дендрологічному парку “Софіївка” – НДІ НАН України / О.М. Баюра // Наукова конференція, присвячена до 75-річчя від дня народження професора, доктора с.-г. наук Мороза Петра Івановича : “Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства”, 27–28 квітня, 2010 р. : тези доп. – Умань, 2010. – С. 29–30.

3. Баюра О.М. Будова плодів ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) /
О.М. Баюра // Наукова конференція, присвячена до 85-річчя від дня народження професора, доктора с.-г. наук Білоуса Василя Івановича : “Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства”, 23–24 березня, 2011 р. : тези доп. – Умань, 2011. – С. 29–30.

4. Баюра О.М. Водний режим листків ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) та його декоративних форм в умовах Правобережного Лісостепу України / О.М. Баюра // Міжнар. конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. та молодих вчених, 30–31 березня, 2011 р. : тези доп. – Київ, 2011. – С. 30–31.

5. Баюра О.М. Маса 1000 шт. повітряно-сухих плодів ясена звичайного (Fraxinus exselsior L.) та його декоративних форм / О.М. Баюра // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”], (Запоріжжя, 20 травня 2011 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 15–17.

6. Баюра О.М. Зимостійкість ясена звичайного та його декоративних форм / О.М. Баюра // Матеріали міжнародної наукової конференції : перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. ­ – Умань, 2014. – 219-221 с.

7. Коваль М.А. Озеленення парку в м. Білгород-Дністровський
Одеської області / М.А. Коваль, О.М. Баюра // Матеріали міжнародної наукової конференції : перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. ­ – Умань, 2014. – 195-198 с.

8. Харкута Ю.І. Озеленення скверу “Загиблим воїнам ВВВ” в с. Клинове Голованівського району Кіровоградської області / Ю.І. Харкута, О.М. Баюра // Матеріали міжнародної наукової конференції : перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. ­ – Умань, 2014. – 246-249 с.

9. Плетенюк Г.М. Обгрунтуання доцільності створення лісових культур на лісокультурних ділянках в ДП «Гайсинське лісове господарство» / Г.М. Плетенюк, О.М. Баюра // Матеріали міжнародної наукової конференції : перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. ­ – Умань, 2014. – 149-151 с.

10. Шлапак В.П. Собченко Віктор Федорович: дослідник, селекціонер, філософ, поет / В.П. Шлапак, В.А. Вітенко, О.М. Баюра, В.Л. Кульбіцький // Матеріали міжнародної наукової конференції : перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. ­ – Умань, 2014. – 350-362 с.

11. Баюра О.М. Природний ареал Fraxinus excelsior L. / О.М. Баюра // Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства (з нагоди 80-ї річниці від Дня народження доктора с.-г. наук, професора П.І. Мороза) : Матеріали наукової конференції. – Умань, 2015. – С. 23-27.

Аналіз освітньої та професійної діяльності

 Самоаналіз за 2019 рік

Scopus ID 57203970786