+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 25 червня 2016

Захист спеціалістів за спеціальністю 8.09010301 «Лісове господарство»

      24 червня 2016 р. відбувся захист дипломних робіт студентів денної форми навчання за ступенем вищої освіти „Спеціаліст” спеціальності 8.09010301 „Лісове господарство”.

      Головою екзаменаційної комісії був призначений академік Лісівничої академії наук України, головний науковий співробітник інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НАН України, доктор сільськогосподарських наук, професор Ярослав Фучило. Членами екзаменаційної комісії стали: заступник декана з навчально-методичної роботи денної і заочної форми навчання, к. с.-г. н., доцент кафедри лісового господарства Ірина Козаченкозавідувач кафедри лісового господарства  д. с.-г. н., професор Володимир Шлапак, завідувач кафедри садово-паркового господарства  д. с.-г. н., професор Валентин Поліщук; секретар ЕК − к. с.-г. н., доцент кафедри лісового господарства Галина Іщук.

      До захисту дипломних робіт було допущено 20 студентів денної форми навчання факультету лісового і садово-паркового господарства спеціальності 8.09010301 „Лісове господарство”, які успішно виконали навчальний план. 

      Дипломні проекти відповідають вимогам, виконані на високому науково-методичному рівні та в повній мірі відображають результати проведених наукових досліджень. Роботи апробовані на Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях.  Студенти продемонстрували вміння проводити науково-дослідну роботу з використанням матеріалів з нормативно-технічної документації, наукової літератури й останніх досягнень виробництва. Здобувачі економічно обґрунтували пропозицій лісогосподарським виробництвам та надали рекомендації щодо покращення їх діяльності. 

      Рішенням екзаменаційної комісії за результатами захисту на відмінно захистились 10 студентів, добре -10, задовільно - немає .

       Колектив кафедри лісового господарства вітає випускників з успішним захистом дипломних робіт і бажає міцного здоров’я та успіхів на професійній ниві.

Ірина Іващенко, викладач кафедри лісового господарства.