+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 22 лютого 2017

Захист магістрів за спеціальністю 8.09010301 «Лісове господарство»

      22 лютого 2017 року відбувся захист дипломних робіт студентів VІ курсу факультету лісового і садово-паркового господарства освітнього рівня «Магістр», які виконали навчальний план зі спеціальності 8.09010301 «Лісове господарство» (склали екзамени, заліки, курсові роботи і проекти та виконали програму виробничої (переддипломної) практики).

      До захисту дипломних робіт, відповідно до наказу 01-06/2 від 12.02.17 р., було допущено 12 студентів денної форми навчання.

      Головою Екзаменаційної комісії по захисту випускних робіт призначений академік Лісівничої академії наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва НЛТУ України Мазепа Василь Григорович. Членами екзаменаційної комісії були призначені: заступник голови екзаменаційної комісії, декан факультету лісового і садово-паркового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Яковенко Роман Володимирович; завідувач кафедри лісового господарства, доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович; завідувач кафедри садово-паркового господарства, доктор сільськогосподарських наук, професор Поліщук Валентин Васильович; секретар – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Іщук Галина Петрівна.

      Екзаменаційною комісією відзначено високий рівень підготовки студентів. Дипломні проекти відповідають вимогам, виконані на високому науково-методичному рівні. Результати захисту випускників підтвердили наявність необхідного рівня підготовки. 

      Колектив кафедри лісового господарства вітає студентів з успішним захистом і бажає подальших досягнень.

Галина Іщук, секретар ДЕК