+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 17 листопада 2017

Захист дипломних робіт студентів 7 курсу заочної форми навчання

      На кафедрі лісового господарства 15-16 листопада 2017 року відбувся захист дипломних робіт студентів 71 з-лгс групи заочної форми навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство» ОКР «Спеціаліст». 

      На захисті були присутні: голова екзаменаційної комісії професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Василь Мазепа, декан факультету лісового і садово-паркового господарства Валентин Поліщук, завідувач кафедри лісового господарства Володимир Шлапак, заступник декана факультету з заочної форми навчання Ірина Козаченко та секретар – доцент кафедри лісового господарства Галина Іщук.

      До захисту дипломних робіт було допущено 24 студентів заочної форми навчання, які успішно виконали навчальний план. 

      Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань з проектування та створення лісових культур, підвищення продуктивності насаджень, мисливства та лісомеліоративних заходів у лісовому господарстві. 

      Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих спеціалістів лісового господарства, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками зі здобутої спеціальності.

                  Вітаємо студентів зі спеціальності «Лісове господарство» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності!

Олена Марно-Куца, викладач кафедри лісового господарства