+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 21 жовтня 2016

Всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Уманський національний університет садівництва

Факультет лісового і садово-паркового господарства

Кафедра лісового господарства

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ТА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі  наукової конференції, яка відбудеться
14 грудня 2016 р. 0 1000 в ауд. 170

 Для участі у роботі конференції необхідно до 1 грудня 2016 року надіслати на адресу оргкомітету матеріали доповіді та заявку на участь (зразок додається).

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Актуальні проблеми лісознавства, лісівництва, таксації, лісовпорядкування та економіки.

2. Штучне лісовідновлення, лісорозведення, селекція, насінництво, генетика, біотехнологія.

3. Сучасний стан та перспективи розвитку садово-паркового господарства.

4. Поглиблені біологічні дослідження.

5. Екологія довкілля та природо-заповідна справа.

6. Перспективи розмноження декоративних, лісових та плодових рослин.

 

Вимоги до оформлення

Обсяг тексту тез 2 повних сторінки. Мова публікації – українська, російська. Формат паперу – А4, поля документа – 2 см по периметру. Електронний варіант потрібно створювати за допомогою текстового редактора MS Word 2003, або використовувати редактор Word молодших версій, але документ зберігати у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 points, рядки – через 1,5 інтервали.

Вимоги до структури тези

На початку статті обов’язково проставляють індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації), в заголовку українською або російською мовами зазначають: тема тези,  ініціали та прізвище автора (або авторів), науковий ступінь, назва закладу, в якому виконано роботу.

У таблицях необхідно точно вказувати одиниці фізичних величин, у назвах граф слова скорочувати небажано. Таблиці потрібно виконувати переважно вздовж листа з максимальною насиченістю інформації в рядках. Надто громіздких таблиць складати не рекомендується.

Файл матеріалів повинен містити прізвище автора або авторів (наприклад, Іванов doc.).

Тези подаються на електронних носіях. Автор несе відповідальність за достовірність опублікованих матеріалів та якість електронного варіанту (пошкодження вірусом). Матеріали, що подаються на конференцію, повинні мати новизну.

 

Загальний вигляд тези

 

УДК 630  26 (477.46)

 СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ДП «ЧЕРКАСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 С.А. МЕЛЬНИК, к. с.-г. н., доцент

 Уманський національний університет садівництва

Текст тези

 Бібліографічні посилання подають у цифровому вигляді в квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел.

 

Матеріали конференції будуть видані до її проведення окремим збірником.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Конференція проходить на засадах самофінансування за рахунок організаційних внесків учасників. Організаційний внесок включає вартість інформаційних матеріалів конференції.

Розмір оргвнеску для учасників
конференції – 60 грн.

 

Кошти надсилати електронним переказом за адресою:

Баюрі Олександру Михайловичу, Уманський національний університет садівництва, вул.  Інститутська, 1,
м. Умань, Черкаська обл., 20305

Тел.: роб. (04744) 3-43-79

моб.: 050-702-57-41

E-mail: forestry@udau.edu.ua

 

ЗАЯВКА

на участь у конференції

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання
 _______________________________________

Місце роботи (навчання) ________________________________________

Посада__________________________________

Науковий керівник (за необхідності): П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.

Планую виступити з доповіддю:

       на пленарному засіданні (до 15 хв.)

       на секційному засіданні (до 10 хв.)

 

Секція_________________________________

Назва доповіді_______________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

Потреба в житлі:

            так;

            ні.

Координати для зв’язку:

Поштова адреса _______________________________________

Службовий телефон _____________________

Домашній телефон ______________________

E-mail:_________________________________

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Непочатенко О.О. – ректор Уманського НУС, д. е. н., професор

 

СПІВГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Шлапак В.П. – д. с.-г. н., професор, зав. каф. лісового господарства

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Мостов’як І.І. – к. с.-г. н., доцент, перший проректор;

Карпенко В.П. – д. с.-г. н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності;

Яковенко Р.В. – к. с.-г. н., доцент, декан факультету лісового і садово-паркового господарства;

Поліщук В.В. – д. с.-г. н., професор,  зав. каф. садово-паркового господарства;

Балабак А.Ф. – д. с.-г. н., професор;

Сонько С.П. – д. геогр. н., професор, зав. каф. екології та  безпеки життєдіяльності;

Кисельов Ю.О. – д. геогр. н., професор, зав. каф. геодезії, картографії та кадастру;

Козаченко І. В. – к. с.-г. н., доцент, заст. декана з методичної роботи факультету лісового і садово-паркового господарства;

Іващенко І.Є. – к. с.-г. н., ст. викладач, заст. декана з навчальної роботи факультету лісового і садово-паркового господарства;

Коваль С.А. – к. с.-г. н., доцент;

Іщук Г. П.  – к. с.-г. н., доцент;

Остапчук О.С. – к. с.-г. н., доцент;

Вітенко В.А. – к. б. н., доцент;

Баюра О.М. – к. с.-г. н., доцент;

Кульбіцький В.Л. – к. с.-г. н., доцент;

Шпак В.П. – викладач;

Марно-Куца О.Ю. – викладач.