+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 19 грудня 2018

Відбувся захист дипломних робіт студентів ІІ курсу заочної форми навчання ОР «магістр»

     17-18 грудня 2018 року в Уманському НУС відбувся захист дипломних робіт студентів студентів ІІ курсу заочної форми навчання ОР «магістр» факультету лісового і садово-паркового господарства, які виконали навчальні плани зі спеціальностей 205 «Лісове господарство».

     Головою екзаменаційної комісії був призначений завідувач кафедри садово-паркового господарства професор Балабак Анатолій Федорович. Члени екзаменаційної комісії: заступник голови ЕК, декан факультету лісового і садово-паркового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.В. Поліщук, завідувач кафедри лісового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.П. Шлапак, заступник декана з методичної роботи, доцент кафедри лісового господарства к. с.-г. наук, доцент І.В. Козаченко, к. с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства І.М. Пушка та секретар, к. с.-г. наук, доцент кафедри лісового господарства Г.П. Іщук.

     До захисту дипломних робіт були допущені 25 студентів заочної форми навчання, які успішно захистили підготовлені наукові роботи та отримали високі оцінки.

     Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікація магістра лісового господарства присвоєна 25 студентам-випускникам. 

     Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих фахівців лісового господарства, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками.

Вітаємо студентів-випускників за спеціальністю 205 «Лісове господарство» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!

 

     Олена Марно-Куца, кандидат с.-г. наук, ст. викладач кафедри лісового господарства