+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 29 червня 2017

Відбувся захист дипломних робіт спеціальності «Лісове господарство»

 
29 червня 2016 року в Уманському НУС відбувся захист дипломних робіт студентів 5 курсу факультету лісового і садово-паркового господарства денної форми навчання напрям спеціальності
205 «Лісове господарство» ОКР «Спеціаліст».
Головою екзаменаційної комісії був призначений професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Мазепа Василь Григорович, доктор с.-г. наук, професор. Члени екзаменаційної комісії: заступник голови ЕК, в.о. декана факультету лісового і садово-паркового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.В. Поліщук, завідувач кафедри лісового господарства, доктор с.-г. наук, професор В.П. Шлапак, заступник декан з методичної роботи, доцент кафедри лісового господарства к. с.-г. наук, доцент
І.В. Козаченко та секретар, к. с.-г. наук, доцент кафедри лісового господарства Г.П. Іщук.
До захисту дипломних робіт були допущені 16 студентів денної форми навчання, які успішно захистили підготовлені наукові роботи та отримали високу оцінку.
Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікація спеціаліста лісового господарства присвоєна 16 студентам-випускникам. 
Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих спеціалістів лісового господарства, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками.
Вітаємо студентів-випускників зі спеціальності 205 «Лісове господарство» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!

 

     Олена Марно-Куца, кандидат с.-г. наук, викладач кафедри лісового господарства