+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 24 травня 2017

Практична підготовка студентів-лісівників Уманського НУС

     Практична підготовка студентів-лісівників є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в університеті і проводиться на оснащених відповідним чином базах, а також на підприємствах лісогосподарської галуззі.

      Згідно з навчальними планами підготовки фахівців, студенти-лісівники проходять з основних дисциплін природничо-наукової та професійної і практичної підготовки навчальні та виробничі практики, під час яких засвоюють теоретичні знання та збирають практичний польовий матеріал для написання курсових і дипломних робіт. Для забезпечення навчального процесу (проходження практик, виконання практичних робіт з фахових дисциплін, ознайомлення студентів із цінними лісівничими об'єктами регіону), а також для здійснення стаціонарних наукових лісівничих досліджень в Уманському НУС кафедра має достатню матеріальну технічну базу для підготовки фахівців із спеціальності 205 "Лісове господарство", яка забезпечує можливість набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок у належному обсязі. Насамперед – це національний дендрологічний парк "Софіївка" НДІ НАН України з декоративним розсадником. Тут проходять практику студенти з таких профільних навчальних дисциплін як ботаніка та дендрологія.

    Найважливішою базою проходження практик студентів-лісівників з 1903 р. є «Білогрудівська дача» ННВВ Уманського УНУС  (площа 452 га)  та плодово-декоративний розсадник при ньому. Тут студенти удосконалюють свої знання з наступних лісівничих дисциплін: лісівництво, лісознавство, лісова таксація, лісова пірологія, недеревні ресурси лісу, біологічна продуктивність лісів  та ін.

Студенти факультету лісового і садово-паркового господарства в урочищі «Білогрудівська дача» ННВВ Уманського УНУС 

   Створення лісових культур  посівом жолудя після суцільної рубки «Білогрудівська дача» ННВВ Уманського УНУС 

     

      Для проходження практики з лісових культур при кафедрі створено лісовий розсадник та лабораторію лісового насінництва та аналізу ґрунту, де навчальна робота поєднується з дослідницькою.

     Завідувач кафедри лісового господарства Володимир Шлапак з аспірантом Валентиною Мамчур проводять наукові дослідження 

      Виробничі практики студентів Уманського НУС проводяться на базах університету й інших підприємств лісового господарства України чи господарств споріднених за фаховою підготовкою відповідно укладених договорів. Такими базами є: ДП «Уманське лісове господарство», ДП «Черкаське лісове господарство», ДП «Одеське лісове господарство», ДП «Канівське лісове господарство», ДП «Лисянське лісове господарство», ДП «Звенигородське лісове господарство», ДП «Чигиринське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство».

Студенти саджають лісові культури під меч Колесова в Собківському лісництві  ДП "Уманське лісове господарство" під керівництвом викладача кафедри лісового господарства Василя Шпака

     

    Щорічно студенти кафедри беруть участь у змаганнях «Лісове багатоборство», що проходить між майбутніми лісівниками, які навчаються в різних навчальних закладах України. У цих змаганнях вони демонструють свої практичні та теоретичні навички з лісівничої спеціалізації.

Команда Уманського НУС з викладачами кафедри лісового господарства на змаганнях "Лісове багатоборство"