+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2021

НЕЗАМІННІ «SOFT SKILLS» ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

     9 грудня 2021 року на кафедрі лісового господарства психологом Уманського НУС Валентиною Дмитрівною  Мазуренко було проведено  он лайн-зустріч на тему «Незамінні Soft Skills для успішної кар’єри в лісовому господарстві» для здобувачів вищої освіти молодший бакалавр спеціальності 205 «Лісове господарство».

     В ході зустрічі студенти дізналися про «Soft skills», що – це професійні, міжособистісні та внутрішньоособистісні навички, які дозволяють бути успішними у професійній діяльності.

     Валентина Дмитрівна зазначила, що ринок праці сьогодні вимагає від особистості всебічного розвитку, який забезпечував би конкурентоспроможність фахівця вже на початку його професійної діяльності. Отже, важливе значення слід приділяти не тільки професійним знанням фахівця зі спеціальності, а також його здатності оперативно реагувати на вимоги ринку, безперервно займатися самоосвітою, вміти спілкуватися і брати відповідальність за результат власної діяльності. Підготовка спеціаліста такого рівня передбачає не тільки оволодіння вузькопрофільними знаннями, а й розвиток таких вмінь, як вміння працювати у команді, вести переговори, знаходити компроміс, аналізувати інформацію, збирати необхідні факти, формулювати думку, аргументувати тощо. Вирішення цього питання вона вбачає у розвитку універсальних «м’яких навичок» (від англ. soft skills) у студентів під час навчання, опанувавши які вони отримують можливість професійно розвиватися, будувати кар’єру, а згодом отримати роботу в успішній компанії.

     Поданий матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, що сприяла формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти.

     Студенти з великою зацікавленістю слухали доповідь досвідченого психолога та задавали ряд запитань.  Тож на проведеній зустрічі була можливість розібратись і дізнатись, як займатися тренуванням гнучких навичок вже на етапі навчання в Уманському НУС. 

     Колектив кафедри висловлює щиру вдячність Валентині Дмитрівні Мазуренко за цікаву та змістовну доповідь, а також сподівається на подальшу плідну співпрацю!