+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 19 червня 2017

Навчальна практика студентів лісового господарства

Щорічно студенти разом з викладачем кафедри лісового господарства Шпак В.П. проводять навчальну практику з лісової таксації у ДП "Уманське лісове господарство".

Студенти 31 лг та 11 лгк групи під час навчальної практики здійснили щорічний вимір таксаційних показників насаджень на пробній площі в кварталі №3 видділу 2 в урочищі "Білогрудівка". Вивчили методи вимірювання обсягів дерев і заготовленої лісової продукції, запасів насаджень і лісових масивів, приросту окремих дерев в деревостанів.

Згідно з програмою практики студенти 3-го курсу оволоділи:

1. навичками визначення основних таксаційних показників: ( діаметр та висота окремих дерев).
2. технікою вимірювань розмірів стовбура дерева, з подальшим визначенням обсягу стовбура спеціальними методами.
3. практичними навичками по закладанні пробних площ в лісових насадженнях.
4. навичками за визначенням загальноприйнятих в таксації показників насаджень, на підставі складених в попередній день відомостей навчально-дослідних пробних площ.
5. навичками розподіляти лісові масиви на однорідні в лісогосподарському відношенні ділянки.
6. навичками визначення обсягу та якості лісопродукції на лісосіках і пилопродукции в цехах переробки.

Олена Марно-Куца, кандидат с.-г. наук, викладач кафедри лісового госпоарства.