+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 26 лютого 2018

Захист магістерських робіт студентів 6 курсу денної форми навчання

     На кафедрі лісового господарства 22 лютого 2018 року відбувся захист дипломних робіт студентів 61 м-лг групи денної форми навчання зі спеціальності 205 «Лісове господарство» ОКР «Магістр». 

     На захисті були присутні: голова екзаменаційної комісії професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Василь Мазепа, декан факультету лісового і садово-паркового господарства Валентин Поліщук, завідувач кафедри лісового господарства Володимир Шлапак, завідувач кафедри садово-паркового господарства Анатолій Балабак та секретар – доцент кафедри лісового господарства Галина Іщук.

     До захисту дипломних робіт було допущено 12 студентів денної форми навчання, які успішно виконали навчальний план. 

№ п/п

Група

П.І.П. студента

1

61 м-лг

Волощук Микола Валерійович

2

61 м-лг

Гончар Олег Вадимович

3

61 м-лг

Горкуша Денис Петрович

4

61 м-лг

Зюзько Олексій Ігорович

5

61 м-лг

Кисленко Владислав Вікторович

6

61 м-лг

Падлєсецький Василь Григорович

7

61 м-лг

Піскун Наталія Луківна

8

61 м-лг

Поліщук Тетяна Сергіївна

9

61 м-лг

Пуш Григорій Володимирович

10

61 м-лг

Стеблян Віталій Григорович

11

61 м-лг

Якимчук Ігор Вікторович

12

61 м-лг

Яцишин Ярослав Ярославович

     Екзаменаційною комісією було заслухано доповіді 12 магістрів. Студенти-випускники представили до захисту дипломні роботи присвячені вивченню актуальних питань з проектування та створення лісових культур, підвищення продуктивності насаджень, мисливства та лісомеліоративних заходів у лісовому господарстві. 

     Голова екзаменаційної комісії професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Василь Мазепа відзначив актуальність, новизну, практичну цінність та високий рівень захисту магістерських робіт.

     Найкраще виконали роботи студенти  Ігор Якимчук,  який представив дослідження на тему «Лісові культури дуба звичайного, створені різними схемами посадки в НПП «Кармелюкове Поділля» (під керівництвом завідувач кафедри лісового господарства Володимира Шлапака), Гончар Олег, тема дослідження – «Організація лісового розсадника в Хлипнівському лісництві ДП «Звенигородське лісове господарство»» (під керівництвом доцента Сергія Коваля) та Поліщук Тетяни тема дослідження – «Формування біотехнічних заходів чисельності мисливських тварин та перспективи їх покращення в ДП «Уманське лісове господарство» (під керівництвом доцента Ірини Козаченко).

           Студент 61 м-лг Гончар Олег                                                                             Студентка 61 м-лг  Поліщук Тетяна

     Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих магістрів лісового господарства, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками зі здобутої спеціальності.

Вітаємо студентів зі спеціальності «Лісове господарство» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності!

Колектив кафедри лісового господарства