+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 11 грудня 2018

Вітаємо викладача кафедри лісового господарства Валентину Василівну Мамчур з успішним захистом кандидатської наукової дисертації!

      5 грудня о 12:00 в Українському ордена «Знак Пошани» науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 відбувся прилюдний захист дисертації Мамчур Валентини Василівни на тему: «Комплексне оцінювання інтродукції айланта найвищого (Ailanthusaltissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація.

     Робота виконана під керівництвом доктора сільськогосподарських наук Шлапака Володимира Петровича, професора, завідувача кафедри лісового господарства.

     Офіційні опоненти: Гладун Григорій Борисович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка МОН України).

     Торосова Лілія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції (Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держлісагентства України та НАН України).

     Колектив кафедри лісового господарства вітає Валентину Василівну Мамчур з успішним захистом та бажає подальших наукових успіхів!

Колектив кафедри лісового господарства